สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิชา  พาโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ช่างสากล
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีจันโคตร
 
1. นายพรเทพ  โนรินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  ราชวงศ์
 
1. นางทองจันทร์  ช่างสากล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทะชะดา
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง