สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไร่พุทธา
2. เด็กหญิงบุษยเนตร  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วน้อย
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองนาค
5. เด็กหญิงแอนนา  โพธิ์รัตน์
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางยุวารีย์  วงค์ขัติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายอธิปวัฒน์  สีจัด
 
1. นางอัมพร  วงศรีอาจ