สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หันจรัส
2. เด็กหญิงณัฐนีย์  จันทมุลตรี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  รักษาพล
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
2. นายพายัพ  มังกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ปาณิจิต
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  สารฤทธิ์
3. เด็กหญิงพัชรา  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
2. นายพายัพ  มังกร