สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสาวิกา  สังกะสิงห์
 
1. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุพัดชา  อยู่ครบ
 
1. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
2. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
3. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
4. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพสนันท์  ด้วงตะกั่ว
 
1. นางอัมพร  กลางประชา