สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  บุบไชยา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นายวิชาญ  อ่อนบัวขาว
2. นางศศิวิมล  ดาแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นันทา
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาศงามเมือง
 
1. นางสมจิต  การัดเสนา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   สิงห์หรณ์
2. เด็กหญิงกุศริน   สิ้มเสียง
3. เด็กหญิงวิภาวดี   ชินเกตุ
 
1. นางนัธยา  นามพุทธา
2. นางสาวนริศรา  เขียวขำ