สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.78 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวรวุฒิ  มูลประถม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วละมุล
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนกฤต  ชาสุรินทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  โสนิลาด
3. เด็กชายวรวุฒิ  ชมพุด
4. เด็กชายศุภกิตติ์  โยเหลา
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีประดิษฐ์
6. เด็กชายแสงสุรีย์  วิลัยชื่น
 
1. นายธนเดช  ภาราสิริสกุล
2. นายถาวร  นาคทอง