สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขพนัต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมะลา
3. เด็กหญิงอาริสรา  ชากัน
 
1. นางสายปอง  พลระวัง
2. นางวิยดา  ชมภูหลง