สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนทรัพย์  มัครมย์
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วงศรี
3. เด็กหญิงรวิสรา  ช่างปัน
 
1. นายฉลาด  น้อยตำแย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.88 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินวัตร  หม่องคำ
2. เด็กชายธีรชาติ   ช่างปัน
 
1. นายธวัชชัย   วิเชียรเพริศ