สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพรเทพ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐดนัย  ถมหนวด
2. เด็กชายศุภณัฐ   บุบผาสังข์
3. เด็กชายเฉลิมสิทธิ์  ปรีแม้น
 
1. นางสาววิศวาพร  ช่างทำ
2. นางสาวลลนา  ชมภู
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชญา  พัฒอำพัน
2. เด็กหญิงภัทราภร  แก้วคำใต
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ฉิมพลี
 
1. นางสาววิศวาพร  ช่างทำ