สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.43 ทองแดง 13 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  สุดวงงาม
2. เด็กชายอนันดา  ก่อนเกิด
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชัชฎาภา  ติ๊บปาละ
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  คำสีแก้ว
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นางพัชรี  สานิพัน