สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐภัทร  โยธะคง
2. เด็กชายธณพล  มะแพน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  อุทัยเรือง
4. เด็กชายพงศกร  เพ็งมีศรี
5. เด็กชายภาคิน  วิมลมุกข์
6. เด็กชายอภิชาติ  ศรีหา
 
1. นายภัทรภูวดล  ดลวัฒนาจรัส
2. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
3. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร