สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์นรา
2. เด็กชายวันชัย  โทไข่ษร
3. เด็กชายอนวัช  พลเหลา
 
1. นางสาวจิตรานันท์  ปัดตาเคนัง
2. นางสาวนิยมวลี  จรทะผา