สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชานาถ  หาญดี
 
1. นางอมรรัตน์  ลายสุขัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงลักษณานันท์  โพธิ์วโรจน์
3. เด็กชายอำพล  อ่อนดี
 
1. นางสาวอังครัตน์  ศิริมาเทพ
2. นางสาวเกตุธิบดี  ทะสา