สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงจิราพร  กุมภะองค์
2. เด็กหญิงณัฐถา  ทุมจันดา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  อาจบรรทิต
 
1. นางสอิ้งฉัตร  กันปัญญา
2. นางสาวอรยา  ภูดอนนาง