สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาคริส  คำโฮง
2. เด็กชายรัฐมนต์  แวมประชา
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สีเห็มทอง
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงไกร
2. เด็กหญิงณิชา  คำภูเงิน
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี