สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายฤชากร   ก้อนชารี
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธัญยพงษ์  นวนโพธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทินเกิ๊ก
3. เด็กหญิงศศิธร  ขานเกตุ
 
1. นางพิชนุช  บุญมี