สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายนนทกร  สีดา
2. เด็กชายพิทยา  บุหงา
3. เด็กหญิงภิตติยาภรณ์  รุ่งวรางรัตน์
4. เด็กหญิงสิรินภา  สาศิริ
5. เด็กหญิงอโรชา  วงษ์ชารี
 
1. นางถนอมจิต  เพียโคตรแก้ว
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี