สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรพล  อ่อนโพธา
2. เด็กชายธีรภ้ทร  ไชยผง
3. เด็กชายนนทนันท์  ภูพานเพชร
4. เด็กชายปรเมศ  คำสา
5. เด็กชายภูตะวัน  เหล่าชัย
6. เด็กชายเพิ่มพูล  อ่อนโพธา
 
1. นายจรัส  ภูชื่นแสง
2. นายสมศักดิ์  วิทิตธุรนัย