สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักขณา  กุทอง
 
1. นางคำกอง  คันธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.91 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปราเมษฐ์  บุตรราช
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชูคันหอม
 
1. นางแสงจันทร์  พลเสนา