สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายถิรายุธ  อาษาศรี
2. เด็กชายทณะสิทธิ์  พูลสมบัติ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มะลิมาตร์
4. เด็กชายรัฐภูมิ  มุกดากิจ
5. เด็กชายสุวดล  ชัยคุณ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แฝงจันดา
 
1. นายทวีศักดิ์  สมศรี
2. นายอภิวัฒน์  รังษา