สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชลลดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอภินันท์  ปานโหน่ง
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  รัตเสนสี
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิสร  ยะตะโคตร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค