สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบวรพจน์   แก้วจูมพล
2. เด็กชายอรรถพล   ขันโพธิ์
 
1. นางสาวศิริณัญฑ์   หาชื่น