สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โยธาภัคดี
2. เด็กหญิงอริสา  สิงหนนท์
3. เด็กหญิงไอริสา  ไชยทองศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
2. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง