สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกนกพร  ขอมอบกลาง
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุริยะ
3. เด็กหญิงวรัทยา  จันทนข่า
 
1. นางคำปุน  รังษา
2. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คันทะโสม
 
1. นางสาวณีรนุช  คำพิลา