สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุรินยา   นูชิต
 
1. นายสถิต    เสติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิระศักดิ์    เตื่อยมา
2. เด็กชายชินวัฒน์   ราชเจริญ
3. เด็กชายนัทธพงษ์   วงศ์ธิราช
4. เด็กหญิงวรัชยา   ราชเจริญ
5. เด็กหญิงวรัญญา   ทศชม
6. เด็กหญิงวราลักษณ์   แห้วศรี
 
1. นายโสภา   กันเมร์
2. นายจารุยา   นนทะเนตร
3. นางเยาวลักษณ์    ธิยา