สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ดงเล็ก
2. เด็กชายสุณัฐพงษ์  ภูสำรอง
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แสง
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ป้องคำมี
2. เด็กชายธนพงษ์  แสนเตจ๊ะ
3. เด็กชายบารมี   ภูกระจาบ
4. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพงษ์
5. เด็กชายวทัญญูู  ภูกระจาบ
6. เด็กหญิงวิยดา  ภูสำรอง
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย