สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุกรินทร์
2. เด็กหญิงสุปรีย์ญา  กองแก้ว
 
1. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล
2. นางรำไพ  มาพร