สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปูญญิศา  เห็มสมัคร
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โสภาการ
2. เด็กหญิงวรัญญา  มาพร
 
1. นางรำไพ  มาพร
2. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.75 ทองแดง 6 1. เด็กชายชุติพนธ์  สุกไสย
 
1. นางรำไพ  มาพร