สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 20 1. เด็กหญิงสวิตตา  มาพร
 
1. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  เห็มสมัคร
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุญญานุช  นันทวี
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงศิราพร  บุดดารวม
 
1. นางรำไพ  มาพร
2. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล