สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.9 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วบุดดา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสารคาม
3. เด็กหญิงอโณทัย  จันทร
 
1. นางสาววิยะดา  สีชมแสง
2. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กชายกัมปนาท  ฉิมแก้ว
2. เด็กชายชญานน  ดวงจันทร์โชติ
3. เด็กชายธนกร  บุญเกิดแก้ว
4. เด็กชายพรมพิริยะ  ปะติเพนัง
5. เด็กชายสารวิน  สกุนา
6. เด็กชายอนุชา  เดชบุรัมย์
 
1. นายเสถียร  ศรีจันลี
2. นายภาณุ  ผ่านศรีมหามาศ