สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ   สุขประเสริฐ
2. เด็กชายภาคภูมิ   แช่ชิ
3. เด็กชายวุฒธรากาศ  วรคำ
4. เด็กชายศรัญยู   มะเสนา
5. เด็กชายสุพี   ภูผาลี
6. เด็กชายเกียรติกุล   อรรคนันท์
 
1. นายวิโรจน์   เหล่าสุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราพร   ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวิพา  วิลัยเลิศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนพล