สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธนากร  เกิ่งนอก
 
1. นางศุภรา  แสงแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.93 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  พลชำนิ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วรมย์
 
1. นางศุภรา  แสงแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.63 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤษฎา  คำชาวงษ์
2. เด็กชายปิยะ  ผลาพร
 
1. นางศุภรา  แสงแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตศิตา  ลือนาม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หล่มสัก
 
1. นางสุพรรณี  ขัตติยะวงศ์
2. นางสุพรรณี  ขัตติยะวงศ์