สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์   แพงไข่สอน
2. เด็กหญิงวาสิฏฐี   ศรีใสย
3. เด็กหญิงวิลาสินี   เชียงพฤกษ์
4. เด็กชายสุรเชษฐ์   แพงไข่สอน
5. เด็กหญิงเบญจา   ลาสุวรรณ
 
1. นางพิสมัย   คำจันทร์วงศ์