สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงทอฝัน  เรืองแหล่
 
1. นางสมบูรณ์  พงอุดทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงปณยา  คำวอน
3. เด็กชายอรปรียา  พฤติมาศ
 
1. นายสมภพ  พานศรี
2. นายพงษ์  เพียโคตรแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ทองจันทร์
 
1. นายภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงนภาพร  ช่างเหลา
2. เด็กหญิงเอวิตรา  อุทัยมา
 
1. นายภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์
2. นายสนอง  ร่มเย็น
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.25 ทอง 5 1. เด็กชายมินธดา  หากระวี
2. เด็กชายยุรนันท์  เขตคาม
3. เด็กชายวายุ  ศรีโง๊ะ
 
1. นายสมภพ  พานศรี
2. นายสนอง  ร่มเย็น