สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายตนุภัทร   เตื่อยมา
2. เด็กหญิงลลินดา   ศรีนวลหล้า
3. เด็กหญิงวรรณภา   สมอคำ
 
1. นายวิริยะ  เทียงคำ
2. นางสาวประดับศิลป์   ผ่อนผาแดง