สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาวิน   สิทธิดา
2. เด็กหญิงศุภพิชญา  อุดม
 
1. นางบัวผัน  ทับชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.8 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพล   บุญดาราช
2. เด็กหญิงมินทร์นภา   โคตรประทุม
 
1. นางบัวผัน  ทับชา