สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  คำศรี
2. เด็กหญิงริษา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวิไลลักษ์  ภูมินอก
 
1. นางละมุล  นาสุริวงศ์
2. นางสาวสุธัญญา  โคตรเสนา