สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  สนน้อย
2. เด็กชายพิเชษฐ   พลพันธ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์   นามราช
 
1. นางสาวเกษร   สมศรี
2. นายนายพิณัน   โลกาสา