สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิญาดา  อาจโนนลา
2. เด็กหญิงปวรรณา  ทาสีภู
3. เด็กชายไกรวิทย์  นาสุรินทร์
 
1. นางผกากร   เชื้อแขก
2. นายถนอม  ภูเด่นผา