สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติภพ   ใจมานะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   ลายทอง
3. เด็กชายธนากร  โสมมะนาวัด
4. เด็กชายนัทธร   บุญบุตตะ
5. เด็กชายปุญพัฒน์   พลเสน
6. เด็กหญิงพิชามญย์   กุนอก
7. เด็กหญิงพิริสา   ทัพธะมาตร
8. เด็กหญิงราตรี  รักภักดี
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น