สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นุขันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ   วิลาโสภา
3. เด็กหญิงศุภิสรา   เภาพาน
 
1. นายไกรสร   มาจอมพล
2. นางสาวศิริพร   พงษ์เจริญ