สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไมล์หรือ
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงพิมขนก  บ้ำสันเทียะ
4. เด็กหญิงวรรณพรรณ  สีนา
5. เด็กชายอภินันท์   สาลาด
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คะมะปะเต
 
1. นายอุดม   ศักดิ์ศรี
2. นายน้ำมนต์  ยศติวงศ์