สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัสดาวุฒิ   เอื้อวงศ์
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายอดิศร  คุณแสน
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิชาภา  ไมล์หรือ
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  อันทะป้อ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  แสนเย็น
 
1. นายอุดม  ศักดิ์ศรี
2. นางรัจนา  คนคง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นามะลัง
 
1. นายวุฒิชัย  บุญยะเพ็ญ