คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข 14 พ.ย.59)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 1
(และขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ
หอประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
หนังสือเชิญประชุม    
กำหนดการประชุม    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
บัญชีแนบท้ายรายชื่อคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:54 น.