การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์การแข่งขันที่จะเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 สามารถดำเนินการพิมพ์ได้แล้ว..โดยใช้รหัสผ่านของโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:45 น.