เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 5
7 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 7
8 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 7
9 อนุบาลพรเทพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 7
10 บ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 10
11 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 10
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 12
13 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 13
14 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 14
15 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 15
16 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 16
17 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 17
18 มัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 18
19 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 19
20 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 20
21 ชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 21
22 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 22
23 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 23
24 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 24
25 ชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 25
26 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 25
27 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 27
28 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 27
29 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 659
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านโพธิ์เงิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 9
10 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 4
6 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6
7 เทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8
10 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8
11 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
12 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
6 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 7
8 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8
10 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10
11 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10
12 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 12
13 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 12
14 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 14
15 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 15
16 บ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 16
17 บ้านหนองปลิง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 17
18 เทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 18
19 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 19
20 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 20
21 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 20
22 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 22
23 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
24 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
25 มัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
7 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9
11 บ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 11
12 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 12
13 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 13
14 บ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 14
15 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
17 บ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
18 บ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
19 บ้านไผ่น้ำเที่ยง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 6
7 ชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 9
10 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 9
11 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11
13 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11
14 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14
15 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14
16 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14
17 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 17
18 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 17
19 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 19
20 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 20
21 บ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 20
22 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 22
23 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 23
24 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 4
6 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 4
7 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 7
8 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 9
10 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 9
11 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
12 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.60 ทอง 4
5 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.40 ทอง 5
6 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.20 ทอง 6
7 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 7
8 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.60 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 98.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
6 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
7 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
9 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
10 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
6 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9
10 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าหนาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7
9 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 6
7 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 6
8 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 11
12 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 11
13 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 13
15 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 13
16 บ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
17 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
18 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
19 บ้านเหล่าหนาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
7 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.50 เงิน 5
6 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.50 ทองแดง 6
7 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 25 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 19 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 เข้าร่วม 9
10 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 13.50 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 5
6 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 6
7 บ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.40 ทอง 4
5 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 5
6 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.20 ทอง 6
7 บ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.40 ทอง 7
8 บ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8
10 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.20 ทอง 10
11 บ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.80 ทอง 11
12 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.60 ทอง 12
13 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.40 ทอง 14
15 บ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.20 ทอง 15
16 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.20 เงิน 16
17 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 17
18 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.40 เงิน 18
19 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.60 ทอง 4
5 บ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.30 ทอง 5
6 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 8
9 บ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 8
10 บ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.75 ทอง 10
11 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
12 บ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
13 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.25 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.25 เงิน 4
5 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 5
6 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.75 ทองแดง 6
7 บ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.50 ทองแดง 7
8 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.25 ทองแดง 8
9 บ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านเปลือยหนองตูบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5
7 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 7
8 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 7
9 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 11
13 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 13
14 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 13
15 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 15
16 บ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 16
17 บ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 17
18 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน