สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 12 15 4 31 43 13 9 6 65
2 พระกุมารมหาสารคาม 10 4 5 19 27 4 4 4 35
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 8 8 6 22 33 11 5 4 49
4 บ้านหนองคูขาด 8 4 0 12 20 6 1 0 27
5 หลักเมืองมหาสารคาม 7 10 3 20 28 10 2 5 40
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 6 8 6 20 27 10 4 6 41
7 บ้านโนนทองโนนสะอาด 6 3 2 11 14 1 2 1 17
8 บ้านหนองคู 5 3 2 10 12 5 1 2 18
9 บ้านหนองขามแสบง 5 2 0 7 7 2 1 0 10
10 วันครู2502 5 1 0 6 7 3 2 0 12
11 บ้านดอนพยอม 5 1 0 6 7 2 0 0 9
12 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 5 0 0 5 14 5 1 1 20
13 บ้านวังแสง 5 0 0 5 12 4 6 2 22
14 อนุบาลกิติยา 4 3 1 8 14 3 0 2 17
15 เทศบาลบ้านส่องนางใย 4 2 1 7 9 2 1 4 12
16 บ้านหนองโนอีดำ 4 1 2 7 11 4 0 2 15
17 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 4 1 2 7 8 5 4 0 17
18 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 0 2 6 4 3 0 0 7
19 บ้านโคกบัวค้อ 3 4 3 10 11 6 4 4 21
20 บ้านเหล่าจั่นนาภู 3 3 3 9 7 8 3 2 18
21 บ้านโนนเกษตร 3 2 6 11 12 2 0 2 14
22 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 3 2 0 5 9 9 2 2 20
23 บ้านโคกล่าม 3 2 0 5 5 3 0 0 8
24 บ้านหนองหว้าโนนทอง 3 1 4 8 13 6 0 2 19
25 อนุบาลกันทรวิชัย 3 1 2 6 21 10 6 9 37
26 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 1 2 6 10 5 2 2 17
27 บ้านหนองโก 3 0 1 4 8 3 1 3 12
28 บ้านเขวาใหญ่ 3 0 1 4 8 3 1 1 12
29 บ้านซองแมว 2 5 1 8 15 5 1 2 21
30 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 4 2 8 12 3 1 3 16
31 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 2 3 2 7 11 2 0 2 13
32 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 2 2 1 5 11 4 0 3 15
33 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 2 0 4 13 6 1 2 20
34 บ้านมะกอก 2 1 2 5 10 6 2 0 18
35 บ้านหนองจิก 2 1 1 4 8 3 6 3 17
36 บ้านพงโพด 2 1 1 4 8 1 1 0 10
37 เทศบาลสามัคคีวิทยา 2 1 1 4 6 6 1 1 13
38 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2 1 0 3 7 2 2 0 11
39 บ้านโคกกุง 2 1 0 3 3 0 1 2 4
40 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 2 0 3 5 7 2 3 0 12
41 บ้านนาดีศรีสุข 2 0 2 4 7 2 0 1 9
42 บ้านวังปลาโด 2 0 1 3 6 2 2 1 10
43 เทศบาลบ้านค้อ 2 0 1 3 4 1 2 0 7
44 บ้านหนองโจดสวนมอน 2 0 1 3 4 0 1 1 5
45 บ้านจำนัก 2 0 1 3 3 1 1 0 5
46 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 2 0 0 2 4 0 0 1 4
47 บ้านวังไฮวังทอง 2 0 0 2 3 5 0 2 8
48 บ้านขามเฒ่า 1 3 2 6 9 2 0 0 11
49 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 1 2 1 4 5 3 1 0 9
50 บ้านโนนทอง 1 2 1 4 4 0 0 0 4
51 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
52 บ้านหัวนา 1 1 1 3 5 3 0 2 8
53 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 1 0 2 9 0 1 2 10
54 บ้านภูดิน 1 1 0 2 6 2 3 1 11
55 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 2 4 1 1 1 6
56 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1 1 0 2 4 1 0 3 5
57 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 3 3 3 2 9
58 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1 0 2 3 6 1 0 0 7
59 บ้านท่าตูมดอนเรือ 1 0 2 3 5 5 1 1 11
60 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 0 1 2 3 5 3 0 11
61 บ้านเหล่า 1 0 1 2 3 2 1 2 6
62 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
63 บ้านโสกแดง 1 0 1 2 2 2 1 2 5
64 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1 5 0 1 0 6
65 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านสมศรี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
68 บ้านโคกก่อ 1 0 0 1 2 2 1 3 5
69 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
71 บ้านเก่าใหม่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 0 1 1 5 1 0 7
73 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 0 0 1 1 1 0 3 2
74 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหินลาด 0 6 2 8 11 4 2 1 17
77 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 2 0 2 5 2 2 0 9
78 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 2 0 2 4 4 0 1 8
79 บ้านโดท่างาม 0 2 0 2 4 1 0 1 5
80 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 2 0 2 3 1 0 0 4
81 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 1 3 4 10 2 0 0 12
82 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 0 1 3 4 9 1 1 0 11
83 บ้านหนองตื่น 0 1 1 2 5 0 1 0 6
84 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
85 บ้านไส้จ่อ 0 1 0 1 5 3 1 2 9
86 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
87 บ้านทัน 0 1 0 1 4 1 1 2 6
88 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
89 บ้านบ่อใหญ่ 0 1 0 1 4 0 1 2 5
90 บ้านหนองเจริญ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
91 บ้านเหล่าผักหวาน 0 1 0 1 3 2 4 2 9
92 บ้านดงมัน 0 1 0 1 3 2 2 2 7
93 บ้านใคร่นุ่น 0 1 0 1 3 2 1 1 6
94 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 1 0 1 3 1 0 1 4
95 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 1 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 2 3 2 0 7
98 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านท่าขอนยาง 0 1 0 1 1 4 1 2 6
100 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
101 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2
102 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 1 0 1 2
103 บ้านเหล่าโง้ง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
104 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองแวง 0 0 3 3 4 3 0 0 7
106 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 9 2 2 1 13
107 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 2 2 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
109 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 1 1 11 8 2 5 21
110 บ้านดอนงัว 0 0 1 1 4 4 0 1 8
111 บ้านบัวมาศ 0 0 1 1 4 3 1 0 8
112 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
113 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
114 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 1 1 3 3 1 1 7
115 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 1 1 3 2 1 1 6
116 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 1 1 3 0 0 2 3
117 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 1 1 3 0 0 1 3
118 บ้านดอนตูมดอนโด 0 0 1 1 2 2 2 0 6
119 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
121 บ้านกุดแคน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
122 บ้านนานกเขียน 0 0 1 1 1 2 1 1 4
123 บ้านยางสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
125 บ้านดอนนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 1 1 0 0 1 0 1
127 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0 6 1 0 0 7
128 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 5 3 4 5 12
129 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 4 7 1 1 12
130 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
131 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
132 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
133 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
134 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 2 2 1 2 5
135 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
136 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
137 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 2 1 1 2 4
138 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
139 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 0 0 2 1 1 1 4
140 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
142 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านวังบัวสามัคคี 0 0 0 0 1 5 2 0 8
147 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 1 5 0 0 6
148 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 3 4 4 8
149 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 1 3 3 1 7
150 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 1 3 0 4 4
151 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 2 0 3 3
152 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
153 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
154 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 1 1 3 1 5
155 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
156 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
157 บ้านหนองสิม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
159 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
160 บ้านดอนบม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 1 4
165 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
166 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
168 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
169 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 วัดนาดีวราราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านเม่นใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองโพด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
179 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0 4 0 0 4
180 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 0 2 3 0 5
181 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 2 2
182 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
188 บ้านกุดซุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านเปลือยดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านคอกม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 156 130 489 909 410 189 203 1,508