หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 12 11
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 5 17 7
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 11 23 14
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 15 44 27
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 25 52 41
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 7 15 7
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 9 20 13
8 009 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 6 9 7
9 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 9 23 15
11 020 โรงเรียนบ้านกุดซุย 1 1 1
12 019 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 11 6
13 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 28 20
15 027 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 8 27 14
16 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 3 14 5
17 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 29 15
18 035 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1 1 1
19 036 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 4 8 6
20 051 โรงเรียนบ้านจำนัก 5 14 10
21 053 โรงเรียนบ้านซองแมว 24 51 39
22 055 โรงเรียนบ้านดงน้อย 13 46 24
23 056 โรงเรียนบ้านดงมัน 9 32 17
24 054 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0
25 058 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 6 6 6
26 057 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4 6 4
27 059 โรงเรียนบ้านดอนงัว 9 17 16
28 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 5 3
29 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 5 10 10
30 062 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 7 9 8
31 063 โรงเรียนบ้านดอนนา 1 2 2
32 064 โรงเรียนบ้านดอนบม 4 7 6
33 065 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 11 28 18
34 067 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 3 6 5
35 068 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 26 44 26
36 066 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 7 16 11
37 072 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 7 13 11
38 073 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 7 20 11
39 074 โรงเรียนบ้านทัน 8 13 12
40 075 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 8 13 8
41 076 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 12 17 16
42 077 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0
43 078 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 13 38 16
44 079 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0 0 0
45 080 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 13 47 19
46 081 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 7 28 12
47 083 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 6 8 7
48 082 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 3 2
49 084 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 7 13 12
50 085 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 12 19 16
51 096 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 4 6 6
52 097 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 56 173 97
53 100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 10 25 14
54 101 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 5 9 6
55 098 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0
56 099 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 8 11 9
57 102 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 103 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 6 12 11
59 104 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 12 27 16
60 110 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 0 0 0
61 111 โรงเรียนบ้านพงโพด 10 20 13
62 118 โรงเรียนบ้านภูดิน 14 23 15
63 121 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 27 24
64 119 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 5 10 8
65 120 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 7 6
66 123 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 9 43 19
67 124 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 6 11 6
68 125 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0
69 126 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 4 7 5
70 127 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 4 4
71 129 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 9 19 11
72 130 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 12 18 17
73 132 โรงเรียนบ้านวังแสง 30 63 43
74 131 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 8 13 12
75 133 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 10 21 16
76 134 โรงเรียนบ้านศาลา 3 5 5
77 135 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 7 14 9
78 137 โรงเรียนบ้านสมศรี 3 24 7
79 136 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 12 30 18
80 139 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 5 23 10
81 138 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 5 4
82 145 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 7 9 7
83 149 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 4 8 6
84 148 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 10 25 18
85 151 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 3 2
86 150 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 7 34 16
87 156 โรงเรียนบ้านหนองคู 20 29 26
88 154 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 31 65 46
89 155 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 2 1
90 153 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 3 3 3
91 157 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 34 27
92 162 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 7 15 11
93 163 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 16 7
94 167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 28 22
95 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1 1 1
96 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 5 11 8
97 168 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 5 4
98 172 โรงเรียนบ้านหนองสิม 3 4 4
99 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 16 12
100 174 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 4 9 4
101 176 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
102 177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 8 15 10
103 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 22 47 32
104 178 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 8 6
105 180 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 18 34 29
106 152 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 7 12 8
107 158 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 9 8
108 146 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 1 1
109 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 18 14
110 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 19 31 26
111 147 โรงเรียนบ้านหนองโก 15 29 22
112 159 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 9 9
113 160 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 4 9 7
114 161 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 5 11 7
115 164 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 34 24
116 169 โรงเรียนบ้านหนองโพด 1 3 2
117 179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 2 2
118 181 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1 1 1
119 183 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 26 57 40
120 186 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 6 5
121 184 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 12 6
122 185 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 7 4
123 187 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 7 16 10
124 188 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 31 18
125 190 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 2 2
126 189 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 27 19
127 191 โรงเรียนบ้านหินลาด 23 30 26
128 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 19 13
129 199 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 7 33 16
130 200 โรงเรียนบ้านอุปราช 0 0 0
131 202 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1 1 1
132 023 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1 1 1
133 021 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 15 10
134 022 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 2 5 4
135 030 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 10 6
136 031 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 5 7 6
137 032 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 14 33 23
138 052 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 6 11 6
139 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 1 2 1
140 106 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 1 1
141 107 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 4 6 4
142 108 โรงเรียนบ้านเป้า 3 4 4
143 122 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 6 12 8
144 128 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 3 3
145 140 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 5 11 6
146 198 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 12 9
147 193 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 21 45 27
148 194 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 20 36 30
149 195 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 14 22 19
150 196 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 8 12 10
151 197 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 7 14 7
152 192 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 3 6 3
153 201 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 15 4
154 024 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 9 18 9
155 070 โรงเรียนบ้านแดง 3 13 7
156 069 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
157 141 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 1 1
158 033 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 3 2
159 034 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1 1 1
160 040 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 5 4
161 037 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0
162 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 7 11 10
163 039 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 13 59 27
164 042 โรงเรียนบ้านโคกกุง 6 13 8
165 041 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 10 15 13
166 043 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 28 49 37
167 047 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 0 0 0
168 045 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 9 30 17
169 046 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 3 7 5
170 048 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
171 044 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 4 3
172 071 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 6 8 7
173 088 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 24 18
174 090 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 14 8
175 089 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 21 92 36
176 091 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 13 21 17
177 092 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 22 35 30
178 093 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 4 6 4
179 094 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 9 7
180 095 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
181 086 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 16 38 24
182 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 10 28 20
183 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 2 2 2
184 112 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 1 3 2
185 114 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 2 2
186 115 โรงเรียนบ้านโพนละออม 2 4 2
187 116 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 7 6
188 143 โรงเรียนบ้านโสกภารา 5 10 7
189 142 โรงเรียนบ้านโสกแดง 7 8 7
190 049 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 7 7 7
191 050 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0
192 109 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 2 4 3
193 117 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 3 2
194 144 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 12 22 18
195 206 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 2 3 2
196 207 โรงเรียนวันครู2502 12 27 19
197 210 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 53 104 78
198 212 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 51 119 78
199 216 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1 1 1
200 218 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 76 164 109
201 214 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 3 3 3
202 001 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
203 203 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 39 85 58
204 204 โรงเรียนพัฒนศึกษา 6 11 9
205 205 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 18 38 29
206 211 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
207 213 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 20 58 24
208 215 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
209 223 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 6 3
210 219 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
211 220 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
212 221 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
213 222 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
214 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 38 19
215 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 7 15 10
216 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 18 70 32
217 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 2 6 4
218 015 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 17 33 21
219 016 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 14 27 15
220 014 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 6 5
221 208 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 52 92 68
222 209 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 22 15
รวม 1878 4134 2729
6863

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]