หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 76 43 60.56% 13 18.31% 9 12.68% 6 8.45% 71
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 56 33 62.26% 11 20.75% 5 9.43% 4 7.55% 53
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 53 28 62.22% 10 22.22% 2 4.44% 5 11.11% 45
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 52 27 57.45% 10 21.28% 4 8.51% 6 12.77% 47
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 39 27 69.23% 4 10.26% 4 10.26% 4 10.26% 39
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 51 21 45.65% 10 21.74% 6 13.04% 9 19.57% 46
7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 31 20 74.07% 6 22.22% 1 3.7% 0 0% 27
8 โรงเรียนบ้านซองแมว 24 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 25 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 21 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 22 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 22 13 61.9% 6 28.57% 0 0% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนบ้านหนองคู 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
15 โรงเรียนบ้านวังแสง 30 12 50% 4 16.67% 6 25% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 20 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 26 11 42.31% 8 30.77% 2 7.69% 5 19.23% 26
19 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 28 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
20 โรงเรียนบ้านหินลาด 23 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 18 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 19 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 26 9 40.91% 9 40.91% 2 9.09% 2 9.09% 22
28 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 18 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
30 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 13 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 17 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 8 40% 3 15% 6 30% 3 15% 20
35 โรงเรียนบ้านหนองโก 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
36 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านพงโพด 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 21 7 35% 8 40% 3 15% 2 10% 20
40 โรงเรียนวันครู2502 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
42 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 13 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านภูดิน 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 18 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 13 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านดอนงัว 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านทัน 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
83 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านดงน้อย 13 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 11 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 14 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านดงมัน 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านจำนัก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโคกกุง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
103 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านสมศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 10 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
111 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนบ้านโสกแดง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านโสกภารา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโพนละออม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
131 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
134 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 12 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
135 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
136 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
137 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
141 โรงเรียนพัฒนศึกษา 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 13 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
145 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 6 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองสิม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
149 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
150 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านดอนบม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านเป้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
161 โรงเรียนบ้านศาลา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
165 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านดอนนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองโพด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 7 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
178 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 7 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
181 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านกุดซุย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
197 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]