หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 201 17 พ.ย. 2559 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 203 17 พ.ย. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 201 18 พ.ย. 2559 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 303 17 พ.ย. 2559 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 17 พ.ย. 2559 13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 18 พ.ย. 2559 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 3 17 พ.ย. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 3 18 พ.ย. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 203 18 พ.ย. 2559 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 301 18 พ.ย. 2559 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 502 17 พ.ย. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 402 17 พ.ย. 2559 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 303 18 พ.ย. 2559 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 301 17 พ.ย. 2559 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 404 17 พ.ย. 2559 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 502 18 พ.ย. 2559 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 502 18 พ.ย. 2559 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]